ମୋ Best friend ଲିପିକା କୁ ଗେହିଁଲି

November 5, 2019 sunitaprusty 4

ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମୁଁ ରାକେଶ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ମୋ best friend କୁ ଗେହିଁଲି।।। ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲିପିକା ବିଷୟ ରେ କହୁଛି। ଲିପିକା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅାଉ sexy, ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମୋଟା। ଦୁଧ ସାଇଜ ୩୪ ଖଣ୍ଡେ ହେବ । ଚଉଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି । […]